Επιστροφές και αλλαγές προϊόντος

Όροι επιστροφής

Επιστροφές προϊόντων γίνονται:

  1. αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία με το εμπορικό τμήμα
  2. εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό πώλησης
  3. εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση συνοδεύεται  με την απόδειξης αγοράς.
  4. εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η συσκευασία του είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν 

 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί κάποιος από τους παραπάνω όρους το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη ο οποίος επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

 

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Προϊόν με ουσιώδες ελάττωμα, το οποίο σας παραδίδεται και το ελάττωμα αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά σας αντικαθίσταται με άλλο πανομοιότυπο χωρίς χρέωση του πελάτη.

 Το προς αντικατάσταση προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν

 Η ως άνω υποχρέωση αντικατάστασης δεν υφίσταται εάν η φθορά στο προϊόν προκλήθηκε από τον ίδιο τον πελάτη, την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του, από κακή συντήρησή του, ή πρόκειται για την φυσιολογική φθορά από την χρήση του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές η sonick.eu δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του εν λόγω προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα αποστολής.

 

Επιστροφή για αλλαγή προϊόντων

Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη και θέλετε να αλλάξετε το προϊόν, οφείλετε το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Τα έξοδα αλλαγής επιβαρύνουν το πελάτη και το κόστος ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Επιστροφή-Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση υπαναχώρησης  οφείλετε το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Τα έξοδα επιβαρύνουν εξ΄ολοκλήρου τον πελάτη και το κόστος ανέρχεται στα 7 ευρώ (αφορά έξοδα αποστολής και επιστροφής).

1